peynt

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeynt
hanımın katkılarıyla peyntin en deneysel çalışmasını yaptık. tipografinin bir üst sınırı varsa onu gördük akşam vakti.

hanımın katkılarıyla peyntin en deneysel çalışmasını yaptık. tipografinin bir üst sınırı varsa onu gördük akşam vakti.